Wyjazd szkoleniowy (czerwiec 2017)

Wyjazd miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu uprawy czereśni oraz sprawdzenie rezultatów cięcia, jakie mogliśmy obserwować podczas wiosennego pobytu. Wyjazd został zaplanowany w okresie zbiorów,  dzięki czemu mieliśmy możliwość zobaczenia i spróbowania wszystkich odmian serii Sweet Ponadto mogliśmy zobaczyć w praktyce jak sprawdza się kilka typów konstrukcji sadowniczych z użyciem folii, siatek przeciwgradowych i…