BOWECYD

169.13  brutto

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Opis

BOWECYD to preparat nowej generacji, pozwalający ograniczać problemy związane z występowaniem w uprawach szkodliwych owadów, jednocześnie poprawiając kondycję i witalność roślin. Preparat przeznaczony do stosowania w:

 • uprawach ziemniaków (szczególnie polecany),
 • uprawach polowych,
 • sadach,
 • uprawach warzyw w szklarniach.

Zalety stosowania preparatu BOWECYD:

 • usuwa problemy związane z występowaniem w glebie owadów mogących niekorzystnie wpływać na uprawy, takich jak: turkucie, drutowce, rolnice, larwy stonki ziemniaczanej i inne;
 • coroczne stosowanie preparatu sprzyja znacznemu zmniejszeniu populacji szkodliwych owadów, które nie nabywają odporności na preparat, dlatego zapewniona jest jego wysoka skuteczność;
 • dzięki redukcji szkodników następuje wzrost plonów o 12-30%;
 • poprawa kondycji roślin, stymulacja wzrostu oraz tworzenie silnego systemu korzeniowego, a tym samym zwiększenie obszaru odżywiania roślin;
 • zwiększa intensywność fotosyntezy, podnosi zawartość chlorofilu o 10–24%;
 • zwiększa tolerancję roślin na niekorzystne czynniki środowiska (wichury, ekstremalne temperatury itp.), a także zmniejsza efekt fitotoksyczny związany ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin (herbicydów i fungicydów);
 • stymuluje odporność roślin na choroby gnilne korzeni, zmniejsza uszkodzenia roślin wywoływane przez rizoktoniozy i zarazy;
 • preparat jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Szczegóły stosowania biopreparatu BOWECYD:

 • do zaprawiania bulw ziemniaka, roztwór roboczy należy przygotować zgodnie z tabelą zalecanych dawek preparatu 1–2 godziny przed planowanym aplikowaniem;
 • do przygotowania roztworu roboczego należy stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia!
 • przy opryskiwaniu gleby lub roślin stosować preparat rano, wieczorem lub w pochmurną i bezwietrzną pogodę, przy temperaturze od +12°С do +30°С;
 • zalecane pH roztworu roboczego to 5,5 – 7,0;
 • obróbkę bulw można przeprowadzić dwiema metodami, równomiernie rozłożone bulwy ziemniaka opryskiwać ręcznie lub za pomocą urządzeń przemysłowych przy zachowaniu zalecanej dawki preparatu i zużyciu roztworu roboczego;
 • w suchej glebie skuteczność działania preparatu jest znacznie zredukowana.

Preparat jest kompatybilny z biopreparatami, regulatorami wzrostu, insektycydami i nawozami.
Konieczne jest przepłukanie opryskiwacza po zastosowaniu preparatu.
Jest kompatybilny z fungicydami i fumigantami.

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 18 miesięcy od daty produkcji.
Okres trwałości roztworu roboczego: zużyć natychmiast po przygotowaniu.

Zastosowanie

Produkt jest preparatem naturalnym, wspomagającym uprawę lub produkcję roślinną. Nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455, ze zm.). Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta, znajdującymi się na etykiecie produktu. Ponieważ warunki stosowania są poza kontrolą Sprzedawcy, nie odpowiada on za skutki zastosowania produktu, tj. za szkody wynikające ze stosowania produktu oraz za jego skuteczność i korzyści z działania. Przedstawione w opisie cechy i właściwości produktu są zapewnieniami producenta i sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.