CELULAT L

92.25  brutto

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Opis

CELULAT L to kompleksowy preparat mikrobiologiczno – enzymatyczny przyspieszający proces humifikacji i mineralizacji pozostałości roślinnych oraz rekultywację gleby.

Gleba to nie tylko podłoże do hodowli roślin, ale także źródło składników i substancji odżywczych. To złożony system biologiczny od którego zależy ilość plonów i dobrobyt rolnika. Dlatego warto skupić się na zapewnieniu i utrzymaniu jak najlepszej jakości gleby, równowagi zawartych w niej  składników odżywczych i mikroelementów, optymalnej gęstości oraz zdolności do zatrzymywania wody. W tym celu opracowano mikrobiologiczno – enzymatyczny preparat CELULAT L, który nie tylko przyspiesza rozkład opadłych liści i owoców oraz martwych tkanek roślin, ale także sprzyja tworzeniu się pożytecznej mikroflory i unieszkodliwia chorobotwórczą. W skład preparatu wchodzą trzy szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma, pięć szczepów bakterii z rodzaju Bacillus spp., enzymy celulolityczne, naturalne  fitohormony, antybiotyki oraz witaminy.  Preparat może być stosowany zarówno w dużych uprawach otwartych jak i w ogrodach przydomowych, pozwala to na nie tylko przyspieszać rozkład  liści ,owoców i martwych tkanek roślinnych ,ale równie zapewnia  działanie obronne przeciw bakteriom i chorobom grzybowym czym przyczynia się do powstawania korzystnej flory i fauny w glebie.

Korzyści ze stosowania preparatu CELULAT L:

 • zwiększenie plonu następnej uprawy;
 • zapewnienie optymalnej gęstości, retencji wody i struktury gleby;
 • rekultywacja gleby i redukcja patogenicznych mikroorganizmów;
 • przyspieszenie rozkładu i mineralizacji resztek roślinnych;
 • powrót do gleby składników odżywczych i mikroelementów;
 • oszczędność do 80% nawozów azotowych, potrzebnych do rozkładu resztek roślinnych.

Szczegóły stosowania preparatu:

 • najlepsze rezultaty uzyskuje się aplikując preparat CELULAT L na rozdrobnione resztki pożniwne natychmiast po zbiorach;
 • resztki roślin na polu należy posiekać (30 – 100 mm) i równomiernie rozłożyć na całej powierzchni;
 • dla większej skuteczności i szybkiego działania preparatu zaleca się rozdrobnione resztki roślin przemieszać z glebą na głębokość około 15 cm, (można stosować również w uprawie bezorkowej „no-till”);
 • jak wskazują badania wysoką skuteczność preparatu CELULAT L można uzyskać nawet w listopadzie (preparat działa już przy temperaturze powietrza +3°C);
 • preparat najlepiej stosować przy temperaturze powietrza od +5°C do +45°C oraz przy wysokiej wilgotności, ponad 75%, w okresie małej aktywności słonecznej (wieczorem, rano, przy pochmurnej pogodzie);
 • w przypadku niższej wilgotności (poniżej 75%) stosować do temperatury +35°C;
 • optymalne pH gleby dla działania preparatu wynosi 5,0 – 7,0;
 • aby przyspieszyć działanie preparatu, zaleca się dodanie nawozów azotowych w ilości 5 – 7  kg azotu/ha;

Preparat jest kompatybilny z większością insektycydów, herbicydów, środków biologicznych i nawozów ale, niekompatybilny z chemicznymi fungicydami. Działa synergistycznie z preparatami HUMAT POTASU, BiomagPlon, BIOFOSFORIN, oraz FitoProtect.

Preparat przechowywać w temperaturze od +2°C do +15°C w ciemnym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

Produkt jest preparatem naturalnym, wspomagającym uprawę lub produkcję roślinną. Nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455, ze zm.). Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta, znajdującymi się na etykiecie produktu. Ponieważ warunki stosowania są poza kontrolą Sprzedawcy, nie odpowiada on za skutki zastosowania produktu, tj. za szkody wynikające ze stosowania produktu oraz za jego skuteczność i korzyści z działania. Przedstawione w opisie cechy i właściwości produktu są zapewnieniami producenta i sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Informacje dodatkowe

Waga

1kg