KOLORADOCONTROL

356.40  brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 324.00 

Opis

KoloradoControl to preparat ograniczający straty w plonach powodowane przez szkodliwe owady i ich larwy, zwłaszcza stonki ziemniaczanej (larwy I-III stadium rozwojowego), przędziorków, piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika, omacnica prosowianka i wielu innych szkodliwych owadów, w szczególności gąsienic. Szczególnie polecany do:

 • upraw rolnych (warzywa),
 • drzew i krzewów owocowych,
 • drzew i krzewów ozdobnych,
 • szkółek leśnych,
 • upraw ziół,
 • uprawa kukurydzy.

KoloradoControl ma działanie dwubiegunowe. Zawarte w preparacie naturalne substancje w połączeniu ze szczepami bakterii Bacillus spp. stwarzają szkodnikom niekorzystne warunki dla ich rozwoju na roślinach. Z drugiej strony mogą zaburzać przemiany metamorficzne larw, hamować procesy trawienne, zmniejszać płodności samic i żywotność następnych pokoleń. Działanie ograniczające problem szkodników uwidacznia się w ciągu 2–5 dni.

Korzyści z wyboru biopreparatu KoloradoControl:

 • bezpieczny dla ludzi, zwierząt stałocieplnych, ptaków, ryb i środowiska (4 klasa toksyczności);
 • nie kumuluje się w roślinach i glebie;
 • nie wpływa negatywnie na wygląd i smak produktów rolnych;
 • możliwość stosowania w każdej fazie wzrostu i rozwoju roślin;
 • szybki i całkowity rozkład w glebie;
 • brak nabywania przez owady odporności na preparat.

Szczegóły stosowania biopreparatu KoloradoControl:

 • do przygotowania roztworu roboczego należy stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia i pH poniżej 8
 • preparat można aplikować za pomocą opryskiwaczy ręcznych, polowych oraz sadowniczych;
 • maksymalny efekt skuteczności uzyskuje się stosując preparat we wczesnych stadiach rozwoju larw szkodników (najwrażliwsze są stadia rozwojowe larw I-III);
 • optymalna temperatura powietrza dla działania preparatu to od +18°C do +30°C;
 • można stosować prewencyjnie lub interwencyjnie;
 • stosować 1–2 krotnie w okresie od wiosny do jesieni.

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres trwałości preparatu: 24 miesięcy od daty produkcji. Okres trwałości roztworu roboczego: do 6 godzin po przygotowaniu.

Produkt jest preparatem naturalnym, wspomagającym uprawę lub produkcję roślinną. Nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455, ze zm.). Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta, znajdującymi się na etykiecie produktu. Ponieważ warunki stosowania są poza kontrolą Sprzedawcy, nie odpowiada on za skutki zastosowania produktu, tj. za szkody wynikające ze stosowania produktu oraz za jego skuteczność i korzyści z działania. Przedstawione w opisie cechy i właściwości produktu są zapewnieniami producenta i sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Informacje dodatkowe

Waga

1kg