MEGACYDE

98.40 492.00  brutto

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Opis

Megacyde to najnowszy, naturalny, doglebowy preparat biologiczny, ograniczający skutki żerowania na roślinach uprawnych niektórych szkodników występujących w glebie, takich jak: drutowce, opuchlaki, turkucie, pędraki, niektóre nicienie, a także zimujące w glebie wciornastki, czy też chrząszcze stonki ziemniaczanej.

Za skuteczne działanie preparatu są odpowiedzialne wyciągi roślinne oraz wyselekcjonowane grzyby entomopatogenne obecne naturalnie w glebie m.in. z rodzaju Metarhizium spp., Beauveria spp, Lecanicillium spp., Paecilomyces spp. Łączne oddziaływanie wyciągów roślinnych i grzybów wzmacnia w roślinach ich naturalną tolerancję na żerowanie szkodników. Ponadto stwarza niekorzystne warunki dla rozwoju organizmów szkodliwych, w tym ich zimowania, dzięki czemu rozwój roślin uprawnych przebiega prawidłowo. Preparat jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i dżdżownic, dlatego jego stosowanie nie wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa.

Korzyści z wyboru preparatu MEGACYDE:

 • oparty o naturalne wyciągi roślinne i organizmy entomopatogenne,
 • brak nabywania przez owady odporności;
 • szybkie działanie, często 24-48 godzin po aplikacji środka;
 • działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur;
 • szeroki zakres działania na różne szkodniki glebowe;
 • wszechstronne zastosowanie w uprawach ogrodniczych i rolniczych;
 • może być stosowany w produkcji ekologicznej.

Szczegóły stosowania preparatu MEGACYDE:  

 • preparat wprowadza się do gleby dowolną metodą: opryskując glebę, w trakcie nawadniania, mieszając z nawozami;
 • rekomendowana dawka preparatu to 5 kg/ha, maksymalna dawka w sezonie wegetacyjnym to 10 kg na ha, aplikowana jednorazowo lub 5 kg/ha wiosną i 5 kg/ha jesienią;
 • zaleca się stosować preparat w godzinach wieczornych, przy niskim natężeniu promieniowania UV;
 • zaleca się stosowanie preparatu jesienią lub wiosną, szczególnie podczas ulewnych deszczy,
 • po zastosowaniu preparatu gleba powinna być uprawiana zgodnie ze stosowaną technologią (orka, kultywacja, talerzowanie, bronowanie, itp.),
 • najskuteczniej jest wprowadzić preparat do wilgotnej gleby przed uprawą mechaniczną;
 • podczas sadzenia pędów lub sadzonek, system korzeniowy roślin należ namoczyć w roztworze preparatu przez minimum 2 godziny lub wprowadzić go z wodą do nawadniania;
 • do przygotowania roztworu roboczego należy stosować niechlorowaną i nieozonowaną wodę o temperaturze otoczenia
 • coroczne stosowanie preparatu MEGACYDE przyczynia się do znacznego zmniejszenia problemów ze szkodnikami glebowymi.

Produkt można stosować łącznie z produktami biologicznymi, regulatorami wzrostu, insektycydami i nawozami.

Nie należy go stosować z fungicydami i fumigantami oraz w mieszaninach insektycydowo – fungicydowych!

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od -5°C do +25°C; chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesięcy od daty produkcji.
Okres trwałości roztworu roboczego: do 3 godzin po przygotowaniu.

Produkt jest preparatem naturalnym, wspomagającym uprawę lub produkcję roślinną. Nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455, ze zm.). Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta, znajdującymi się na etykiecie produktu. Ponieważ warunki stosowania są poza kontrolą Sprzedawcy, nie odpowiada on za skutki zastosowania produktu, tj. za szkody wynikające ze stosowania produktu oraz za jego skuteczność i korzyści z działania. Przedstawione w opisie cechy i właściwości produktu są zapewnieniami producenta i sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Informacje dodatkowe

Waga

1kg, 5kg