PEGAZ

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Opis

PEGAZ to dodatek do roztworów roboczych (mieszanin zbiornikowych) zapobiegający tworzeniu się piany.

Powstająca podczas przygotowywania (mieszania) roztworu roboczego piana może bardzo negatywnie wpływać na tworzenie się odpowiednich i powtarzalnych kropel cieczy roboczej. Przez pianę mogą tworzyć się zbyt małe krople, które są szybko zdmuchiwane lub zbyt duże krople, które szybko spływają z opryskiwanej powierzchni. Preparat PEGAZ zapobiega tworzeniu się piany, zapobiegając tym samym utracie substancji czynnej roztworu roboczego, a także zapobiega przelewaniu się piany przez ujście zbiornika opryskiwacza.

Korzyści ze stosowania preparatu PEGAZ:

  • zawiera wysokie stężenie substancji aktywnych, które całkowicie zapobiegają tworzenia się piany podczas napełniania zbiornika opryskiwacza;
  • nie dopuszcza do tworzenia się piany podczas przygotowywania roztworu roboczego;
  • usuwa pianę natychmiast gdy tylko się pojawi;
  • zapobiega stracie czasu związanej ze zwiększonym pienieniem;
  • zapobiega utracie substancji czynnych wraz z pianą podczas napełniania opryskiwacza.

Szczegóły stosowania preparatu:

  • preparat stosuje się standardowo w ilości 0,01-0,1% objętości roztworu roboczego;
  • po napełnieniu 2/3 zbiornika opryskiwacza wodą, należy w odpowiedniej kolejności dodać wszystkie składniki roztworu roboczego, a  następnie preparat PEGAZ, uzupełnić zbiornik opryskiwacza ciągle mieszając;
  • preparat w mieszankach zbiornikowych należy dodawać w pierwszej kolejności (aby zapobiec tworzeniu się piany) lub bezpośrednio podczas tworzenia piany (usuwa tworząca się pianę).

Preparat jest kompatybilny ze wszystkimi herbicydami, insektycydami, fungicydami, desykantami i innymi grupami pestycydów, a także nawozami i olejami. Niekompatybilny z AduMax i innymi adiuwantami zmniejszającymi napięcie powierzchniowe!

Preparat należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od 0°C do +30°C;
chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres trwałości preparatu: 24 miesiące od daty produkcji.

Produkt jest preparatem naturalnym, wspomagającym uprawę lub produkcję roślinną. Nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455, ze zm.). Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta, znajdującymi się na etykiecie produktu. Ponieważ warunki stosowania są poza kontrolą Sprzedawcy, nie odpowiada on za skutki zastosowania produktu, tj. za szkody wynikające ze stosowania produktu oraz za jego skuteczność i korzyści z działania. Przedstawione w opisie cechy i właściwości produktu są zapewnieniami producenta i sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.