Dzień Otwarty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego W Nowej Wsi (28 maja 2017)

W ramach patronatu nad jedną z klas placówki stworzyliśmy fragment rusztowania przeciwgradowego dla istniejących w szkole nasadzeń. Sad dydaktyczny z naszą konstrukcją oprócz celów dydaktycznych jakie zapewnia uczniom na codzień stał się miejscem pokazu maszyn sadowniczych podczas Dnia Otwartego Centrum Kształcenia. Podczas części wykładowej mieliśmy możliwość wygłosić prezentację na temat: Nowe technologie prowadzenia upraw sadowniczych…