HUMAT POTASU

202.95  brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 202.95 

Opis

HUMAT POTASU to naturalny zestaw kwasów huminowych powstałych na skutek biochemicznego rozkładu związków organicznych, którego stosowanie wyraźnie poprawia wzrost i kondycję roślin uprawnych.

HUMAT POTASU wytwarzany jest z naturalnie występującego minerału leonardytu i zawiera nie mniej niż 80% naturalnych kwasów huminowych. Kwasy huminowe wspomagają naturalny rozkład związków organicznych zawartych w glebie, czym przyczyniają się do rozwoju i wzrostu korzystnej mikroflory. Wzbogacają glebę w próchnicę poprawiając jej właściwości fizyczne i chemiczne. Zawarte w preparacie kwasy nie są chemicznie wolnymi kwasami, lecz są związane z potasem, dzięki czemu posiadają zdolność do regulacji wartości pH i mogą neutralizować gleby zarówno kwasowe jak i zasadowe.

Korzyści ze stosowania preparatu HUMAT POTASU:

 • zwiększona produktywność, zdecydowanie lepsza jakość produktów (wydłużony okres przydatności do spożycia);
 • poprawa kiełkowania nasion, sprzyja tworzeniu się mocnych sadzonek;
 • wspiera rozwój naturalnego, silnego systemu korzeniowego;
 • podwyższona skuteczność środków ochrony roślin i mikronawozów;
 • zwiększony poziom przyswajania składników pokarmowych z gleby;
 • pomaga przywrócić żyzność gleby i poprawić jej strukturę;
 • sprzyja detoksykacji gleby z pestycydów, metali ciężkich i izotopów promieniotwórczych;
 • jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt.

Szczegóły stosowania preparatu HUMAT POTASU:

 • do zaprawiania nasion przed siewem należy przygotować  wodny roztwór w ilości 10 l na 1 t nasion;
 • przed zmieszaniem składników zaleca się przetestowanie pod kątem tworzenia się osadu (test słoikowy);
 • zaleca się stosować wodę  o temperaturze nie niższej niż pokojowa;
 • do roztworu roboczego w pierwszej kolejności powinny być wprowadzane składniki chemiczne, a następnie Humat Potasu;
 • oprysk roślin należy wykonywać podczas okresu wegetacji (2 – 4 aplikacje ze środkami ochrony roślin);
 • zaleca się aby dawka roztworu roboczego pod uprawę polową i warzywną wynosiła 200 – 300  l /ha, natomiast w sadach i jagodnikach 600 – 1000  l/ha;
 • oprysk roślin należy prowadzić w okresach minimalnej aktywności słonecznej (duże zachmurzenie, wieczór, noc, poranek);
 • w przypadku stosowania w roztworze roboczym tylko ze środkami i produktami biologicznymi, w pierwszej kolejności do roztworu roboczego powinien zostać wprowadzony Humat Potasu.

HUMAT POTASU  jest kompatybilny z pestycydami, produktami biologicznymi oraz nawozami.

Nie stosować w mieszaninach zbiornikowych o pH mniejszym niż 5,5 !!!

Preparat przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od -30°C do +30°C (forma sucha) lub w temperaturze od 0°C do +30°C (forma płynna).
Okres trwałości preparatu: 5 lat (forma sucha) oraz 3 lata (forma płynna).
Roztwory robocze powinny być przygotowywane bezpośrednio przed użyciem i zużywane natychmiast po przygotowaniu.

Produkt jest preparatem naturalnym, wspomagającym uprawę lub produkcję roślinną. Nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455, ze zm.). Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta, znajdującymi się na etykiecie produktu. Ponieważ warunki stosowania są poza kontrolą Sprzedawcy, nie odpowiada on za skutki zastosowania produktu, tj. za szkody wynikające ze stosowania produktu oraz za jego skuteczność i korzyści z działania. Przedstawione w opisie cechy i właściwości produktu są zapewnieniami producenta i sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.